Työhyvinvointi

Työnohjaus

Elina Porokka - Työhyvinvointia, läsnäoloa & voimavaroja
Työhyvinvointivalmennus

Yksilö- ja ryhmäTYÖNOHJAUSTA juuri sinun tarpeisiisi

Asiakkaani ovat saaneet työnohjauksen kautta tukea esimerkiksi stressinhallintaan, läsnäolon lisääntymiseen, erilaisten tunteiden kanssa elämiseen, tavoitteiden kirkastamiseen sekä omien henkilökohtaisten ja ammatillisten vahvuuksien kehittämiseen.

Laatua, motivaatiota ja työssäjaksamista

Työnohjaus on ammatillisten ja henkilökohtaisten valmiuksien kehittämistä. Tavoitteena on työssä kehittyminen ja toiminnan laadun varmistaminen. Tarkoituksena on työntekijän perustehtävän kirkastaminen ja työskentelyn fokusoiminen sekä motivaation lisääminen. Tarkoituksena on lisäksi jäsentää erilaisia haasteita ja niihin liittyviä tunteita sekä auttaa muuttuvan työn hallinnassa. Työnohjauksen peruskysymyksenä voidaan pitää ”minä työntekijänä minun perustehtävässäni”. Työnohjaus onkin oman itsen reflektointia suhteessa työhön. Siinä fokusoidaan työhön ja itsetuntemukseen työntekijyyden kautta.

Työnohjauksesta saatavia hyötyjä ovat mm. työkäytäntöjen kehittyminen, muutoksen läpivieminen positiivisessa hengessä, vuorovaikutuksen parantuminen, ammatillinen kehittyminen sekä työhyvinvoinnin lisääntyminen.

Lisää oppimiskykyä, itseluottamusta ja stressinhallintaa

Työnohjaus lisää parhaimmillaan ohjattavan itsetuntemusta ja itsehallintaa, sosiaalista tilannetajua, empatiaa ja vuorovaikutustaitoja, vastuullisten päätösten tekokykyä sekä iloa, tutkimista ja leikkiä. Monet psykoedukatiiviset työkalut sekä mindfulnesspohjaiset harjoitteet kulkevat työkalupakissani mukana – ja hyödynnämme niitä sinulle parhaiten sopivalla tavalla. 

Ammatillisia eväitä ja työkaluja juuri Sinulle

Elina Porokka - Työhyvinvointia, läsnäoloa & voimavarojaTyönohjausprosessissa saat aluksi tietoa työnohjauksesta ja työskentelytavastani. Tapaamisissa saat eväitä omaan työhösi sinun tarpeidesi pohjalta. Työnohjaus rakentuu elementeistä, jotka yhdistyvät tutkitusti tehokkaissa tunnetaitovalmennuksen ohjelmissa: psykoedukaatio, yhteiset keskustelut, henkilökohtainen palaute, sekä kokemuksellinen oppiminen. Kokemukselliset harjoitteet räätälöidään kunkin asiakkaan asettamien tavoitteiden pohjalta. Kokemuksellisuus voi olla esimerkiksi todellisten työtilanteiden hyödyntämistä ja case – työskentelyä, kuvien kautta työskentelyä, kynätehtäviä tai luonnossa liikkumista sekä eläintyöparin kanssa toimimista. Harjoitteiden jälkeen ohjaajan kanssa käydään läpi mitä tapahtui, miltä se tuntui, mitä siitä opittiin ja mitä voidaan siirtää omaan arkeen.

Saat rinnallakulkijan ja ammatillisen peilin

Työnohjaaja on oman alansa ammattilainen, joka on saanut erillisen työnohjaajakoulutuksen. Hän ohjaa prosessia asiakkaan asettamien tavoitteiden suuntaan ja arvioi etenemistä yhdessä sovittujen kriteereiden avulla. Ohjattavilleen hän on mm. rinnallakulkija, kuuntelija ja tunteiden säiliö. Hän kuulee sanojen takaa löytyviä viestejä ja näyttää uusia näköaloja. Eräs asiakkaani puki asian näin: ”Työnohjaajana Elina ohjasi keskustelua niin, että huolenaiheiden pyörittelyn sijaan puhuttiin konkreettisista asioista ja ratkaisuista. Puhumisen lisäksi tehtiin yksinkertaisia harjoituksia, joiden kautta samaa rataa kulkevat ajatukset ohjautuivatkin uusille urille. Ohjaaja myös loi tilanteeseen sellaisen ilmapiirin, että puhuminen oli luontevaa ja helppoa.”

Luottamuksella ja räätälöidysti Sinulle 

Työnohjaus on ammatillisten ja persoonallisten valmiuksien kehittämistä. Tavoitteena on työssä kehittyminen ja toiminnan laadun varmistaminen. Tarkoituksena on työntekijän perustehtävän kirkastaminen ja työskentelyn fokusoiminen sekä motivaation lisääminen. Tarkoituksena on lisäksi jäsentää erilaisia haasteita ja niihin liittyviä tunteita sekä auttaa muuttuvan työn hallinnassa.Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ohjattavan ja tilaajan kertomiin asioihin. Työnohjaaja ei myöskään välitä työnantajalle tietoja ohjauksessa käsitellyistä asioista, elleivät ohjattavat yhdessä sovi tietojen eteenpäin viemisestä. Työnohjaaja ei asetu kenenkään puolelle eikä ketään vastaan, vaan säilyy objektiivisena rinnalla kulkijana ja uusien näkökulmien etsijänä.

Työnohjaus on usein pitkäkestoinen prosessi (esim. 1-2 vuotta), jonka aikana tavataan säännöllisesti. Myös lyhemmät prosessit ovat mahdollisia. Vaikuttavuuden vuoksi suositeltu tapaamistiheys on 3-4 viikon välein. Ensimmäinen tapaaminen pidetään ilman jatkovelvoitteita. Tämän jälkeen tehdään sopimus mahdollisesta jatkamisesta asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Ratkaisuja ja voimavaroja hakien, hyväksyvään tietoiseen läsnäoloon nojaten

Työskentelyni koostuu usean vaikuttavan taustateorian pohjalta. Näistä minulle erityisen tärkeitä ja ohjaustyöhöni vaikuttavia näkökulmia ovat sosiaalinen neurotiede, kokemuksellinen tunnetaitovalmennus, mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys sekä dialogisuus. 

Lisätietoa työnohjauksesta

Hinnasto

Hintoihin vaikuttavat mm. osallistujamäärä, tapahtuman sijainti ja kesto. Hintoihin lisätään matkakulut matka-ajan ja kilometrien mukaan. Myös etäohjaus onnistuu, ja se onkin ollut hyvin suosittua viime vuosina – ja koettu vaikuttavaksi. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy ohjausta omiin tarpeisiisi.

Tällä hetkellä en vastaanota uusia asiakkaita. Vapautuvia paikkoja voi tiedustella vuodelle 2024: info(at)elinaporokka.fi.

 

TYÖNOHJAUS

Yksilöohjaus

  • 60 min.: 120-140 € + mahdolliset matkakulut.

Ryhmäohjaus

  • 90 min.: 320-340 + mahdolliset matkakulut.

Asiakkailta

”Työnohjaus auttoi pukemaan sanoiksi ja ottamaan keskusteluun sellaisia asioita, jotka ovat mietityttäneet. Yksinkertaisilla mutta konkreettisilla menetelmillä kysymyksiin löytyi myös vastauksia, ja monta tulevaan yritystoimintaan liittyvää huolta poistui. Elina on mahtava työssään, enkä olisi ikinä uskonut, että saisin istunnoista niin paljon irti. Varmuus ja rohkeus kasvoivat, tulevaisuus näyttää selkeämmältä kuin aiemmin. Kiitos!”

Asiakkailta

”Työnohjaaja ohjasi keskustelua niin, että huolenaiheiden pyörittelyn sijaan puhuttiin konkreettisista asioista ja ratkaisuista. Puhumisen lisäksi tehtiin yksinkertaisia harjoituksia, joiden kautta samaa rataa kulkevat ajatukset ohjautuivatkin uusille urille. Ohjaaja myös loi tilanteeseen sellaisen ilmapiirin, että puhuminen oli luontevaa ja helppoa.”

Asiakkailta

”Ollessamme työparini kanssa yhdessä työnohjauksessa pääsimme käsittelemään juuri meidän huolemme ja ne oikeasti ratkaistiin, eikä jätetty vaan lillumaan. Elina sai asiat vaikuttamaan helpoilta ja yksinkertaisilta, vaikka niiden kanssa olikin paininut monia iltoja.”

Asiakkailta

”Elina, olet juuri oikealla alalla. Et arvaakaan, kuinka paljon autoit minua ja meidän yritystä eteenpäin. Me palataan luoksesi, kun haluamme parantaa työhyvinvointia tai meille tulee joku solmu, josta emme keksi miten asia olisi parasta tehdä.”

Asiakkailta

”Työnohjaajana Elina auttoi olemalla sitoutunut, innostunut, ammattitaitoinen, aktiivinen, positiivinen, empaattinen ja rauhallinen. Ohjaajan tilannetietoisuus ja -kykyisyys oli ensisijaisen tärkeää. Ymmärtävä, välittävä ja dialoginen kohtaaminen, vuorovaikutus, ymmärryksen syventäminen yhdessä eri tavoin, voimavara- ja ratkaisukeskeinen ote edesauttoivat ja olivat juuri sitä, mitä koin tarvitsevani.”

Asiakkailta

”Työnohjaus muistutti siitä, kuinka tärkeää on jatkossakin pitää huolta itsestä, rajoista ja jaksamisesta työyhteisön ohella.”