”On niin kiire, ettei ehdi pysähtyä!”
Kuulostaako tutulta?
Ei hätää, apu on lähellä:

Työnohjaus on ammatillisten ja henkilökohtaisten valmiuksien sekä yhteistyön kehittämistä. Tavoitteena on työssä kehittyminen ja toiminnan laadun varmistaminen. Asiakkaani ovat saaneet työnohjauksen kautta tukea esimerkiksi stressinhallintaan, läsnäolon lisääntymiseen, erilaisten tunteiden kanssa elämiseen, tavoitteiden kirkastamiseen sekä omien henkilökohtaisten ja ammatillisten vahvuuksien kehittämiseen.

  • Yksilötyönohjaus mahdollistaa pysähtymisen itsesi ja työsi äärelle. Millaiset kysymykset sinua puhuttavat: Mitkä asiat ovat työssäsi vaikeita, tai millaiset tekijät aiheuttavat kuormitusta? Mitkä puolestaan tuovat iloa ja merkityksen kokemuksia? Missä haluaisit kehittyä? Mihin tarvitset tukea? Yksilötyönohjauksessa luodaan turvallinen ilmapiiri, jossa voidaan pallotella juuri sinua puhuttavia asioita. Työnohjaajana tarjoan tilan, työkaluja ja kysymyksiä tueksesi. Työnohjauksen avulla voit löytää voimavaroja ja vastauksia omasta viisaudestasi käsin.
  • Ryhmätyönohjaukset ovat apuväline työn tarkasteluun ja työssä jaksamiseen sekä vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Parhaimmillaan ryhmätapaamiset toteutuvat ryhmän kanssa, jossa jokainen osallistuja saa omasta tahdostaan liittyä ryhmään. Luomme turvallisen tilan, jossa jokainen saa jakaa juuri sen verran kuin haluaa – mutta sen minkä jakaa, jakaa rehellisesti. Ohjaan mieluiten pieniä ryhmiä, max 6 henkilöä. Tapaamisten myötä yhteenkuuluvuuden tunne ja työn merkityksellisyys voivat kasvaa, samoin kuin oma ammatillinen identiteetti vahvistua.

Pieni lisäys organisaation henkilöstökuluissa voi tuottaa merkittäviä säästöjä sekä kasvattaa tuottavuutta. Työhyvinvoinnin systemaattinen kehittäminen on loistava tapa sitouttaa ja motivoida henkilöstöä. Lue lisää täältä!

Tällä hetkellä en vastaanota uusia asiakkaita. Vuoden 2024 tilannetta voit tiedustella: info(at)elinaporokka.fi, 044-3378 338.