Evästeet ja tietosuojaselosteet

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (COOKIE) sivukävijämäärien seuraamiseksi ja käyttäjäystävällisyyden lisäämiseksi. Sivustoon on ollut asennettuna Google Analytics-seurantakoodi, joka mittaa kävijätietoja ja kiinnostavaksi koettuja sivuja, mutta se on poistettu käytöstä.

Eväste on verkkosivuston lähettämä pieni yksinkertainen tiedosto, joka tallentuu selaimelle. Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle tai netissä surfailuun. Pelkkien evästeiden avulla käyttäjää ei voida tunnistaa. Voit kieltää muiden kuin välttämättömien evästeiden tallentamisen evästeilmoituksen painikkeiden avulla. Voit myös kieltää evästeet oman selaimesi kautta. Evästeiden tallentamisen kieltäminen vaihtelee selaimesta riippuen: lisätietoja saat selaimesi ohjeista.

Lisätietoa sivuston käyttämistä evästeistä löydät tämän sivun lopusta sekä ruudun vasemmasta alakulmasta löytyvän kuvakkeen kautta.

Toivottavasti viihdyt sivujeni parissa!

Levollista päivää toivottaen,

Elina

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja selosteet käsittelytoimista

REKISTERIN NIMI

Elina Porokan asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Yritys: Elina Porokka (2519612-6) 

Osoite: Vanjärventie 592, 03400 Vihti

Yhteyshenkilö: Elina Porokka, info@elinaporokka.fi, +358443378338

Web-sivu: https://www.elinaporokka.fi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterissä oleva on tai on ollut asiakassuhteessa Elina Porokkaan.

Rekisterin käyttötarkoituksena on Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset, esim.

-Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito

-Asiakaskirjeet ja tiedotteet

-Markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen potentiaalisille asiakkaille

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Rekisterin tietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, hyödyllisen tiedon jakamiseen sekä markkinointiin, tilastointiin, analysointiin ja toiminnan kehittämiseen.

Rekisteritietoja voidaan käsitellä Elina Porokan omissa rekistereissä sekä vahvoin teknisin keinoin suojatuissa sovelluksissa, esimerkiksi sähköpostituslistan hallintaohjelmistoissa viestinnän tehostamiseksi. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Elina Porokalla on oikeus käyttää alihankkijoita asiakaspalvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi. Tältä osin henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa alihankkijoille siinä laajuudessa, kuin on tarpeellista palveluiden ja viestinnän toteuttamiseksi (esimerkiksi yhteydenpito ja tietojen käsittely sähköisesti sekä tallennus palvelimelle, jota ylläpitää kolmas osapuoli).

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Nimi (*

Sähköpostiosoite (*

Osoite 

Puhelinnumero (*

Ikä 

Yrityksen tiedot ja asema yrityksessä

Muut ammatilliset tiedot

Tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista (*

Tilaus- ja laskutustiedot sekä asiakaskäyttäytymistiedot (*

Asiakkaalta saadut muut tiedot 

(* Vain nämä tiedot pakollisia

Lisäksi tarvittaessa saatetaan kerätä muita sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämiä tietoja, esimerkiksi kurssien tai tapahtumien yhteydessä kysyttäviä erityisruokavalioita. Tietoja kerätään vain sen verran, kuin on tarpeellista sopimuksen sujuvan toteutuksen varmistamiseksi sekä asiakasviestinnän toteuttamiseksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tilaajan ja/tai asiakkaan itse antamat tiedot. Tietoja saatetaan täydentää julkisesti (kuten PRH tai yrityksen verkkosivusto) saatavilla olevilla tiedoilla.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO 

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. 

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli kuitenkin sähköpostituslistan ylläpitäjä säilyttää henkilötietorekistereitään Yhdysvalloissa, tarkistetaan, että listojen ylläpitäjät kuuluvat EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield –järjestelyn piiriin.

Henkilötietojen käsittelyn keston yleiset periaatteet

  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
  • Kirjanpitoon liittyvät dokumentit säilytetään lakisääteisen ajan (6-10 vuotta)

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto: Lukittu tila, kontrolloitu pääsy vain asianomaisilla henkilöillä.

Sähköinen aineisto: Rekisterin käyttöoikeus on vain henkilöillä, joiden on voitava käsitellä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi tämän rekisterin tarkoitusten mukaisesti sekä rekisterin teknistä ylläpitoa varten. 

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti yhteyshenkilölle (ks. kohta 2).

REKISTERISTÄ POISTUMINEN

Rekisterissä oleva voi milloin tahansa pyytää rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä (ks. kohta 2).

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja selosteet käsittelytoimista

REKISTERIN NIMI

Kuukausikirje-rekisteri

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Yritys: Elina Porokka (2519612-6)

Osoite: Vanjärventie 592, 03400 Vihti

Yhteyshenkilö: Elina Porokka, info@elinaporokka.fi, +358443378338

Web-sivu: https://www.elinaporokka.fi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterissä oleva on liittynyt Elina Porokan kuukausikirjeen tilaajaksi, ja ilmaissut samalla suostumuksensa vastaanottaa hyvinvointivinkkejä omaan arkeensa.

Rekisterin käyttötarkoituksena on Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset, esim.

  • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
  • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
  • Markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen potentiaalisille asiakkaille

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Rekisterin tietoja käsitellään hyödyllisen tiedon jakamiseen, asiakassuhteiden kehittämiseen, ylläpitämiseen ja hoitamiseen sekä markkinointiin, tilastointiin, analysointiin ja toiminnan kehittämiseen.

Rekisteritietoja voidaan käsitellä Elina Porokan omissa rekistereissä sekä vahvoin teknisin keinoin suojatuissa sovelluksissa, esimerkiksi sähköpostituslistan hallintaohjelmistoissa viestinnän tehostamiseksi. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Elina Porokalla on oikeus käyttää alihankkijoita asiakaspalvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi. Tältä osin henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa alihankkijoille siinä laajuudessa, kuin on tarpeellista palveluiden ja viestinnän toteuttamiseksi (esimerkiksi yhteydenpito ja tietojen käsittely sähköisesti sekä tallennus palvelimelle, jota ylläpitää kolmas osapuoli).

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Nimi (*

Sähköpostiosoite (*

Mahdollinen suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin

Asiakkaalta saadut muut tiedot (kuten reklamaatiot ja kiinnostustiedot)

(* Vain nämä tiedot pakollisia

 

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tilaajan ja/tai asiakkaan itse antamat tiedot. Tietoja saatetaan täydentää julkisesti (kuten PRH tai yrityksen verkkosivusto) saatavilla olevilla tiedoilla.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli kuitenkin sähköpostituslistan ylläpitäjä säilyttää henkilötietorekistereitään Yhdysvalloissa, tarkistetaan, että listojen ylläpitäjät kuuluvat EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield –järjestelyn piiriin.

Henkilötietojen käsittelyn keston yleiset periaatteet

  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto: Lukittu tila, kontrolloitu pääsy vain asianomaisilla henkilöillä.

Sähköinen aineisto: Rekisterin käyttöoikeus on vain henkilöillä, joiden on voitava käsitellä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi tämän rekisterin tarkoitusten mukaisesti sekä rekisterin teknistä ylläpitoa varten.

Sähköpostilista: Privacy Sield –järjestelmän piiriin kuuluminen.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti yhteyshenkilölle (ks. kohta 2).

REKISTERISTÄ POISTUMINEN

Rekisterissä oleva voi milloin tahansa pyytää rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä (ks. kohta 2).