Opiskelen ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, valmistuen elokuussa 2021. Haluan syventää osaamistani hyvinvoinnin saralla; auttaa ihmisiä tuntemaan itsensä paremmin, ystävystymään haavojensa kanssa ja löytämään omia voimavarojansa.

TEEN JO OPINTOIHINI LIITTYEN LYHYTTERAPIAA ASIAKKAIDEN KANSSA

Lyhytterapia on matalan kynnyksen tukea. Se sopii etenkin Sinulle, joka koet olevasi jonkinlaisen uupumusuhan alla ja tarvitset jotain työnohjausta tiiviimpää, muttet välttämättä halua hakeutua tai pääse työterveyden tai julkisen sektorin kautta terapiapalveluiden äärelle. Terapiassa on tarkoitus yhdessä terapeutin kanssa tutkia ja jäsentää miten asiakas kokee ja tulkitsee mielessään tapahtumia, tilanteita ja itseään. Terapian tavoitteena on lisätä asiakkaan itseymmärrystä ratkaisukeskeisin keinoin sekä löytää uudenlaisia selviytymiskeinoja. Terapialle määritellään tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa, ja niiden toteutumista seurataan terapian edetessä.

Lyhytterapiassa yhdistämme tarvittaessa ratkaisukeskeisyyteen mindfulnesspohjaisia harjoitteita sekä kokemuksellisesta tunnetaitovalmennuksesta vaikuttaviksi havaittuja psykoedukatiivisia menetelmiä. Kun kaipaat tukea arjen tai työn aiheuttamiin pulmiin, ota yhteyttä: älä jää yksin. Pidän perjantaisin vastaanottoa myös Diagnos-lääkariasemalla Klaukkalassa, mikäli haluat luokseni sitä kautta: http://diagnos.fi/palvelut/psykoterapia/. Tosin ajat näyttävät ruuhkautuneen, joten voit tiedustella vapaita aikoja vastaanotosta: 09 276 6800. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta!

Elina Porokka: info(at)elinaporokka.fi tai puh. 044-3378 338.